ES PARAMA

Kviečiame pasinaudoti ES parama verslui 2017 metams !

 

Paramos priemonė - 

ES parama investicijoms į žemės ūkio valdas

ES parama pagal 2014-2020 m. Kaimo plėtros programos veiklos sritį „Investicijos į žemės ūkio valdas" yra skiriama:
• žemės ūkio produktų gamybai;
• žemės ūkio produktų, pagamintų (išaugintų) valdoje, apdorojimui (rūšiavimui, pakavimui ir t. t.), perdirbimui ir teikimui rinkai...

 

**** ES parama žemės ūkio  produktų gamybai, tad gali būti skiriama naujiems statiniams statyti, kuriuose būtų laikoma žemės ūkio produkcija. Ši parama gali būti pritaikoma ir įvairios paskirties angarų, sandėlių statybai.

 

Paraiškas gauti ES paramą investicijoms į žemės ūkio valdas bus galima teikti nuo 2017 m. rugsėjo 4 d. iki 2017 m. spalio 31 d.

 

 

Tinkamos išlaidos:

 

Tinkamos finansuoti investicijų į žemės ūkio valdas išlaidos:
• nauja žemės ūkio technika ir įranga;
• nauji technologiniai įrenginiai, kompiuterinė ir programinė įranga, susijusi su įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymu;
• naujos N, O ir SL kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės;
gamybinių statinių, įskaitant biosaugai (pvz.: tvoros, gardai ir pan.) užtikrinti reikalingus statinius, statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
• infrastruktūra valdoje – kelių, vietinio vandentiekio ir vietinės kanalizacijos sistemų, artezinių gręžinių, laistymo įrenginių įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
• biodujų jėgainių statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
• daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo darbai;
• bendrosios išlaidos.

Finansuojamos nuo paraiškos gauti ES paramą investicijoms į žemės ūkio valdas pateikimo dienos patirtos išlaidos, išskyrus bendrąsias išlaidas, kurios gali būti patirtos ir 1 metai iki paraiškos pateikimo.

Netinkamos finansuoti yra naujo traktoriaus ir (arba) kombaino įsigijimo išlaidos, jei šios rūšies žemės ūkio technika, nepriklausomai nuo techninių parametrų, jau buvo įsigyta anksčiau, pasinaudojus priemonių ,,Žemės ūkio valdų modernizavimas“ ir ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ parama

 

Daugiau informacijos:

Jei turite klausimų ar Jūsų projektas būtų tinkamas gauti ES paramą investicijoms į žemės ūkio valdas - skambinkite Raimondai (tel. 8-652-81471) arba  parašykite info@idus.lt

 

Susisiekite su mumis!