Reikia papildomų patalpų galvijų auginimui, arklidžių, karvidės, ar tvarto kitiems gyvuliams?